kedinin bokundan çıkan kahve 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kedi
        . kedinin bokundan çıkan kahve